Kommentar till åklagarens beslut att inte fullfölja förundersökningen om NMR:s vandalisering av skoinstallationen i Almedalen -17

17 september 2018

Kammaråklagaren har beslutat att lägga ner förundersökningen rörande vår skoinstallation som sparkades sönder av medlemmar i Nordiska motståndsrörelsen i samband med Almedalsveckan förra året (2017-07-07). Samtliga inblandade personer är därmed friade från brottsmisstankar om egenmäktigt förfarande. Vi anser att det är beklagligt att så få av alla de anmälningar som gjordes i samband med Nordiska motståndsrörelsens närvaro under förra årets Almedalsvecka har lett till åtal. NMR är en uttalat rasistisk och våldsbejakande organisation som två år i rad tagit plats i Visby på andra gruppers bekostnad, genom att utöva våld och hot om våld. Vår förundersökning har tagit ett år att slutföra för polisen, men leder nu alltså inte till åtal. Åklagaren säger att bevis för uppsåt saknas. Många av de andra anmälningarna har lagts ned på liknande grunder. Symboliken i vår skoinstallation är tydlig, och det är uppenbart att Nordiska motståndsrörelsen saknar respekt för historien och för de brott nazister begått mot mänskligheten. Under de senaste åren har Nordiska motståndsrörelsen gång på gång visat vilket hot deras metoder och deras ideologi är mot vår demokrati. Det är dags att polisen och rättssamhället tar det på allvar. Make Equal   Bifogat finns skärmdumpar från Nordiska motståndsrörelsens officiella twitter, på tweets publicerade i samband med vandaliseringen av konstinstallationen förra året.   För mer information, kontakta: Kristina Wicksell 070 644 08 62