fbpx

JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING

VAD

Öka er kunskap om praktisk jämställdhetsintegrering utifrån ett intersektionellt perspektiv.

VARFÖR

Jämställdhetsintegrering är en strategi för att nå uppsatta jämställdhetsmål. Strategin möjliggör att ett jämställdhetsperspektiv inkluderas i alla verksamhetsområden och i alla led av beslutsfattande, planering och utförande av verksamheter.

HUR

Vi arbetar med konkreta metoder och verktyg för intersektionell jämställdhetsintegrering i praktiken. Vi skräddarsyr strategin utifrån era önskemål och behov, till exempel kopplat till likvärdigt bemötande, service och tjänster eller de interna arbetsprocesserna.

MÅLGRUPP

Myndigheter och andra verksamheter som arbetar med jämställdhetsintegrering.