JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING

Kristina Wicksell föreläser framför en publik. Hon tittar åt vänster och gestikulerar med händerna.

VAD

Öka er kunskap om praktisk jämställdhetsintegrering utifrån ett intersektionellt perspektiv.

VARFÖR

Jämställdhetsintegrering är en strategi för att nå uppsatta jämställdhetsmål. Strategin möjliggör att ett jämställdhetsperspektiv inkluderas i alla verksamhetsområden och i alla led av beslutsfattande, planering och utförande av verksamheter.

HUR

Vi arbetar med konkreta metoder och verktyg för intersektionell jämställdhetsintegrering i praktiken. Vi skräddarsyr strategin utifrån era önskemål och behov, till exempel kopplat till likvärdigt bemötande, service och tjänster eller de interna arbetsprocesserna.

MÅLGRUPP

Myndigheter och andra verksamheter som arbetar med jämställdhetsintegrering.