INTERSEKTIONALITET

Armina Etminan föreläser framför publik som sitter vid ett konferensbord.

VAD

Intersektionalitet visar hur olika diskrimineringsgrunder och maktordningar hänger ihop och samverkar. Ingen grupp är homogen utan inom en viss kategori, t.ex. unga eller bisexuella, finns en mängd andra grupptillhörigheter såsom kön, hudfärg, religion och funktionalitet. Jämlikhetsarbetet måste därför ha en bred ansats för att kännas relevant för alla. 

VARFÖR

För att nå målet om en jämlik och inkluderande verksamhet behöver vi kunna förstå intersektionalitet och hur vi kan använda ett intersektionellt perspektiv i praktiken. Annars riskerar vi att missa viktiga perspektiv eller att jobba enkelspårigt i stuprör vilket blir ineffektivt och för förenklat. Med ett intersektionellt perspektiv når vårt jämlikhetsarbete fler!

HUR

Vi ger kompetenshöjning om intersektionalitet och verktyg för att jobba intersektionellt i praktiken.

MÅLGRUPP

Passar alla målgrupper som vill nå ut bredare genom att stärka sin förståelse av intersektionalitetsbegreppet och skaffa sig verktyg för att jobba intersektionellt i praktiken.