HÄRSKARTEKNIKER

Armina Etminan föreläser framför publik som sitter vid ett konferensbord.

VAD

Öka er kunskap om vad härskartekniker är och hur ni bemöter dem i vardagen. Vi går igenom några vanliga exempel och tar upp hur du som drabbas kan agera och hur det går att agera när man ser någon annan drabbas.

VARFÖR

Genom att synliggöra beteenden som exkluderar kan ni ta ett gemensamt ansvar att skapa en inkluderande möteskultur och ett bättre arbetsklimat.

HUR

Vi ger er konkreta tips och verktyg på hur ni kan bemöta härskartekniker på ett främjande och förebyggande sätt.

MÅLGRUPP

Passar alla verksamheter som vill öka sina kunskaper om härskartekniker och hur de kan jobba främjande för att skapa inkluderande arbetsplatser.