fbpx

Normer och intersektionalitet

VAD

Öka er kunskap och få bättre koll på begrepp som jämställdhet, jämlikhet, normer, normkritik, inkludering/ exkludering och intersektionalitet.

VARFÖR

Genom en gemensam målbild och jämn kunskapsnivå kan ni på ett konkret sätt jobba i samma riktning för att skapa en mer inkluderande och jämlik verksamhet.

HUR

Utifrån verksamhetens behov och utmaningar konkretiserar vi begreppens användning i praktiken och ger levande exempel från verkligheten.

MÅLGRUPP

Passar alla verksamheter som vill ha grundläggande kunskapsbas.