Normer och intersektionalitet

Halsband med Make Equals logga som bärs av en person med turkos tröja.

VAD

Öka er kunskap och få bättre koll på begrepp som jämställdhet, jämlikhet, normer, normkritik, inkludering/exkludering och intersektionalitet.

VARFÖR

Genom en gemensam målbild och jämn kunskapsnivå kan ni på ett konkret sätt jobba i samma riktning för att skapa en mer inkluderande och jämlik verksamhet.

HUR

Utifrån verksamhetens behov och utmaningar konkretiserar vi begreppens användning i praktiken och ger levande exempel från verkligheten.

MÅLGRUPP

Passar alla verksamheter som vill ha grundläggande kunskapsbas.