FUNKA PÅ JOBBET

Ett glas med tuschpennor i olika färger. I bakgrunden ligger broschyrer i olika färger.

VAD

I samhället såväl som på våra arbetsplatser finns starka normer kopplat till funktionsförmåga och många gånger skapar vi otillgängliga lösningar på grund av okunskap och omedvetenhet. Make Equal har kompetens och metoder för att stötta er i att blir mer tillgängliga och inkluderande fysiskt, psykiskt och kognitivt. 

VARFÖR

20 procent av alla människor har någon form av funktionsnedsättning. Att satsa på tillgänglighet på arbetsplatsen är därför en smart investering utöver att det är en mänsklig rättighet. Det som är nödvändigt för vissa underlättar även ofta för många. 

HUR

Vi ger er ökad kunskap om tillgänglighet och funktionsnormer genom att gå igenom centrala begrepp och perspektiv. Utifrån vår metod Jämlikhetseffekten kan vi processleda er i att bli mer tillgängliga och inkluderande för fler oavsett funktionsförmåga.  

MÅLGRUPP

Passar alla målgrupper som vill öka sin kunskap om, och få fler verktyg för, tillgänglighet oavsett funktionsförmåga.