Från Umeå till Islamabad och världen – det svenska konceptet Killmiddag sprids globalt!

24 februari 2021

Konceptet #killmiddag startade hösten 2016 och spreds snabbt runt om i Sverige. Nu tar Make Equal tillsammans med Svenska institutet fenomenet ut till ambassader och konsulat världen över under namnet #Globalguytalk. Ambitionen är att starta samtal mellan män som kan påverka destruktiva attityder och öka jämställdheten.

Sommaren 2016 uppmärksammades många våldtäktsfall och ofredanden – framförallt på festivaler och i offentliga rum. Detta skapade en debatt som engagerade många och stiftelsen Make Equal bestämde sig för att fånga upp frustrationen och sätta fokus på de destruktiva manlighetsnormer som leder till sexuellt våld. Hemsidan killmiddag.se lanserades.

Kan negativa normer och värderingar förändras om män pratar med varandra om känslor, ansvar och gränser? Det var frågan som utgjorde utgångspunkten för idén. Samtalskonceptet har tydliga manualer som vilar på en feministisk grund där män i samtal med andra män vill bidra till ett mer jämställt samhälle fritt från sexuellt våld genom att ta såväl kollektivt som individuellt ansvar. Nu tar idén klivet utanför Sveriges gränser och redan har killmiddagar arrangerats i Kenya, Albanien, Jordanien, Uganda, Frankrike och Indonesien. Under 2021 kommer det arrangeras killmiddagar på många fler platser, bland annat Turkiet, Vietnam, Lettland och Pakistan. Ytterligare 10 länder har visat intresse.   

Över 500 killmiddagar i ett 50-tal städer

De första killmiddagarna ägde rum i Umeå och enligt en kartläggning som Make Equal gjort har över 500 killmiddagar arrangerats i  ett 50-tal städer. De som haft flest killmiddagar är Skogome anstalt som arrangerat ca 150 killmiddagar. Andra platser har varit fotbollsklubbar, riksdagen, festivaler och i privata hem. Deltagarna har vittnat om värdet av att dela erfarenheter av allt från kärlek och sexualitet till självkänsla och sårbarhet.

Tidigt blev det tydligt att ett internationellt intresse fanns, då personer från bland annat Finland, Island, Nairobi och USA snabbt kontaktade stiftelsen med frågan om att översätta materialet för att arrangera egna killmiddagar.

Svenska jämställdhetsinitiativet #Killmiddag tar steget ut i världen

Nu tar alltså #killmiddag därför steget ut i världen och blir #Globalguytalk. I samarbete med Svenska institutet har Make Equal producerat samtalsguider och utställningsmaterial för svenska ambassader och konsulat världen över. 

–  Historiskt har det varit kvinnor som drivit kampen för ett jämställt samhälle, men under de senaste åren har många killar och män uttryckt ett behov av att delta. Vi vill ge män möjlighet att delta i samtal om vilka normer och förväntningar som formar dem och hur de kan bidra till att förändra de maskulinitetsnormer som i värsta fall leder till våld och övergrepp. Där blev killmiddag det perfekta verktyget. Att få sprida det till resten av världen, tillsammans med Svenska institutet, känns precis rätt i tiden. Säger Ida Östensson, ordförande på jämlikhetsstiftelsen Make Equal.

Diskussionsämnen och samtalsguider har anpassats till en global kontext och för att det ska gå att genomföra samtal även under coronapandemin har det även tagits fram instruktioner för lyckade digitala samtal.

– Behovet av att diskutera frågor som rör normer kopplat till manlighet är stort, i Sverige men också utomlands. Därför skapar Svenska institutet nu möjligheter för samtal om den traditionella mansrollen och jämställda relationer inom ramen för vårt uppdrag att främja demokrati och jämställdhet globalt, säger Madeleine Sjöstedt, generaldirektör för Svenska institutet. 

För mer information, kontakta:


Ida Östensson
Ordförande och jämlikhetskonsult, Make Equal
070-544 07 98

Tulle Durling
Presskontakt Svenska institutet
08 410 186 72

Länkar:
www.globalguytalk.com
www.killmiddag.se

Make Equal
Make Equal är lösningsfokuserade jämlikhetskonsulter som jobbar för – och uppmanar till – praktiskt jämlikhetsarbete. Genom sin lösningsfokuserade framtoning och med kampanjer som till exempel Fatta, #killmiddag och #ochjagprotesterade har Make Equal nått över 100 miljoner personer världen över. Stiftelsens mål är att sprida kunskap och metoder för att fler ska vilja och kunna engagera sig för en mer jämlik värld.

#Killmiddag
#Killmiddag initierades 2016 av Ida Östensson som en reaktion på de sexuella övergrepp som begicks på musikfestivaler. På en #killmiddag kan killar prata om hur det är att vara kille/man utifrån olika teman i en trygg miljö. Tanken med #killmiddag är att samtalet om jämställdhet måste föras även av män/pojkar och inte bara av kvinnor./tjejer

Svenska institutet
Svenska institutet är en statlig myndighet som verkar för att öka omvärldens intresse och förtroende för Sverige. Genom strategisk kommunikation och utbyte inom kultur, utbildning, vetenskap och näringsliv främjar vi samarbete och långsiktiga relationer med andra länder. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med svenska ambassader och konsulat.