Fatta / Fatta Man

Under 2013 startade vi Fatta-kampanjen tillsammans med Femtastic. Syftet var att jobba mot sexuellt våld och för samtycke i praktik och lagstiftning. Fatta har idag blivit en egen förening som organiserar närmare hundra tusen personer. Fatta Man var ett treårigt arvsfondsprojekt med syfte att möjliggöra för pojkar och män att ta ansvar och vara del av den positiva förändringen för samtycke och en manlighet utan sexualiserat våld. Projektet drevs av oss, Fatta och MÄN.