Ett klick bort från att bli 100 erfarenheter rikare

16 oktober 2017

Make Equal släpper den 16 oktober en ny berättelsebank där personer som utsatts för exkludering, kränkningar eller diskriminering själva berättar om sina erfarenheter och ger tips på hur liknande situationer kan undvikas. Beslutsfattare på alla nivåer, såsom chefer, politiker, lärare och idrottstränare, har stor makt över andra människors livssituation och måste ofta agera utan att ha full kännedom om hur deras beslut påverkar andra.
Varje människa bär på sina egna erfarenheter och det går inte att ha fullständig förståelse för alla perspektiv. Men en bra beslutsfattare och medmänniska måste sätta sig in i fler perspektiv än sina egna, säger Niklas Berg på Make Equal.
Make Equal Stories är ett inkluderingsverktyg som hjälper till att fylla kunskapsluckor med skräddarsydda underlag. Något som annars ofta är både krångligt och kostsamt erbjuds genom verktyget helt gratis och öppet för alla. Tanken med berättelsebanken är också att bryta mönstret att det är de utsatta som ständigt måste lära sin omgivning hur förtrycket tar sig uttryck. Ansvaret att förebygga diskriminering bör ligga på de med makt inom organisationen. Berättelsebanken lanseras med ett särskilt fokus på unga och hur skolmiljön kan förbättras. Utvecklingen av verktyget sker löpande i och med att berättelser fortsätter att skickas in, vilket betyder att användningsområdena ständigt blir fler. Make Equal jobbar med lösningsfokuserat jämlikhetsarbete. Stories är ett projekt som har genomförts med finansiering från Arvsfonden.
Det är lätt att se problemen och blir frustrerad över allt som är fel i samhället. Vi vill gå ett steg längre och fokuserar på hur det faktiskt går att göra något åt det, säger Niklas Berg på Make Equal.
Make Equal Stories finns på: http://stories.makeequal.se