DISKRIMINERINGSLAGEN

Ida Östensson står och föreläser, tittar till vänster och gestikulerar med armarna.

VAD

Öka er kunskap och förståelse för diskrimineringslagen och hur ni bäst lever upp till lagkraven i er verksamhet.

VARFÖR

Den 1 januari 2017 trädde nya krav i diskrimineringslagen i kraft. Bland annat utvidgades kraven på aktiva åtgärder till att gälla samtliga diskrimineringsgrunder. Det innebär att ni som arbetsgivare enligt lag ska undersöka, analysera, åtgärda, följa upp och utvärdera risker för diskriminering i er verksamhet.

HUR

Vi går igenom vad lagen säger och vad det innebär för er i praktiken. Vi jobbar med konkreta fall som ligger nära er vardag. Vi erbjuder även skräddarsydda tips och verktyg för hur ni utifrån diskrimineringslagen lyckas med de aktiva åtgärderna och skapar långsiktig effekt.

MÅLGRUPP

Denna utbildning passar alla verksamheter som omfattas av diskrimineringslagen och riktar sig framförallt till personer med verksamhets- och/eller arbetsgivaransvar.