Crossing Boarders välkomnar ”Fokus 13 – unga och jämställdhet”

29 november 2013

Crossing Boarders välkomnar Ungdomsstyrelsens rapport ”Fokus 13 – unga och jämställdhet” som släpptes idag. Rapporten både vidareutvecklar och bekräftar vad som förts fram i tidigare studier och ger en översiktlig bild av ungas situation inom de jämställdhetspolitiska målområdena. Problemen har vi svart på vitt. Nu behöver vi lösningar och konkreta metoder med mätbara mål. Och för att nå dit krävs det politiska direktiv och mer riktade resurser. Som flertalet tidigare studier visar rapporten att tjejer av olika anledningar och på olika sätt inte tar lika mycket plats som killar. Bl.a. känner tjejer större oro för att bli dåligt bemötta i föreningslivet än killar. Tjejer både trivs bättre i skolan och upplever större stress från skolans krav. Resultatet är en fritidssektor där tjejers deltagande är lägre än killars, men också att killar presterar sämre i skolan än tjejer. Att ännu en studie visar att tjejer mår påtagligt sämre än killar bör mana till skyndsamma åtgärder. – Vi tolkar rapporten som en påminnelse om att jämställdhetsarbetet måste vara samhällsövergripande. Jämställdhetsarbetet inom alla samhällssektorer är ömsesidigt beroende. En jämställd fritidssektor förutsätter en jämställd skola som i sin tur är en förutsättning för en jämställd arbetsmarknad och vice versa. Vi är många som ser dessa samband och den naturliga fortsättningen på rapporten är att studera kausalitet mellan exempelvis en jämställd fritidssektor och folkhälsan, säger Niklas Berg, Crossing Boarders. För att lösa de problem som studien bekräftar krävs samarbete med civilsamhällets organisationer. I civilsamhällets organisationer återfinns både en enorm gemensam kompetens och erfarenhet av att praktiskt och målinriktat jobba med lösningar. Resultatet av ett sådant samarbete skulle vara något som oftast saknas; konkreta verktyg och metoder baserat på framgångsrikt arbete. Detta kräver resurser och en politisk vilja att satsa på och engagera civilsamhällets organisationer. – Att beskriva problem är ruta ett. Ungdomsstyrelsen ger oss problemen svart på vitt. Fokus i nästa steg måste vara att finna lösningar, att utveckla och ta till sig metoder för att nå förändring. Crossing Boarders vars idé är att jobba lösningsfokuserat har utbildat i den egenutvecklade metoden Jämställdhetseffekten de senaste tre åren. Efterfrågan har varit enorm från organisationer som ofta vet vad de har problem med men saknar verktyg att gå vidare, säger Niklas Berg, Crossing Boarders.