2013

Astrid Johansson – Crossing Boarderd Idol januari 2013 !

Pressmeddelande 2013-02-04 Crossing Boarders utser Astrid Johansson i Luleå till januari månads idol 2013. Motivering för detta lyder enligt följer: ”Astrid reagerade när skolan satte upp en målning utanför en av skolans toaletter föreställandes en manlig karikatyr tjuvkikande på en kvinnlig. Hon påpekade det som tyckts ha gått hela skolans ledning förbi; att målningen trivialiserar […]