Berättelser om diskriminering samlas på unik hemsida

18 januari 2017

Diskriminering och utanförskap sker ofta omedvetet och på grund av okunskap snarare än med onda avsikter. Det menar jämlikhetsstiftelsen Make Equal, som med sitt projekt Make Equal Stories nu samlar in berättelser om olika typer av diskriminering och utanförskap. Fokus i projektet är unga 13-25 år, men Make Equal Stories välkomnar allas berättelser. Projektet vill lyfta erfarenheter som annars ofta inte blir hörda, eller lyssnade till. Genom att exempelvis lärare och personal på en skola får ökad kunskap om vad elever kan uppleva som diskriminering och vad som kan skapa en känsla av utanförskap hos någon som bryter mot normer, kan de förstå vad de bör satsa på och vilka insatser som behövs när de ska förbättra skolans likabehandlingsplan.  
Som ung i Sverige kan det vara extra svårt att berätta att du utsätts för diskriminering, särskilt om du rasifieras och/eller är tjej eller icke-binär. Det finns en stor rädsla för att förlöjligas och inte tas på allvar. Vuxenvärlden kan tycka att den är hur förstående som helst, men jag vet få under 25 år som skulle hålla med om det. Därför vill vi med Make Equal Stories sprida kunskap om vad som faktiskt sker dagligen mot unga normbrytare i Sverige 2017, vi vill skapa förståelse - på riktigt”, säger Jon Aagaard Andersson, projektledare för Make Equal Stories.
Idag, 18 januari, lanserar Make Equal hemsidan stories.makeequal.se. Där kommer de fram till sommaren att samla in berättelser om diskriminering i vardagen, på skolan, i föreningen, på jobbet, på sociala medier, på gatan och belysa för normföljaren att det finns normer som den personen aldrig behövt tänka på men för normbrytaren ses dessa normer och strukturer överallt, hela tiden. De insamlade berättelserna kommer att finnas tillgängliga för alla att läsa från och med sommaren 2017,  på en unik webbplattform där ungas egna röster får höras.   Läs mer: http://stories.makeequal.se Kontakt: Jon Aagaard Andersson 0720 - 21 50 00 www.makeequal.se