Chef

Att vara i minoritet

Var ödmjuk inför den extra utmaning som det innebär att vara i minoritet på en arbetsplats. Bidra inte till känslan av att vara annorlunda genom exempelvis att be den personen uttala sig å alla andra i sin grupps vägnar eller genom att i kommentera hur annorlunda, spännande eller udda du tycker att personen är. Till […]

Lär dig mer om diskriminering

Vad vet du om diskriminering? Diskrimineringsgrunderna är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Fundera kring om du vet vad dessa innefattar – vet du exempelvis vad det innebär att vara icke-binär, ha ADHD eller vara muslim? Kanske kan du läsa på om vissa begrepp och […]

Olika livssituationer

Tänk på att jobbet endast är en del av människors vardag. Vad ödmjuk emot att andra kan ha privatliv som kan påverka ens arbetssituation. Var gärna uppmärksam på om dina kollegor verkar ha bekymmer som går ut över deras jobb. Till exempel beroendeproblematik och psykisk ohälsa ses ofta som privatsaker som vi inte ska dela […]

Prata med, inte om

Prata med och inte om människor i möjligaste mån. Personer med fysiska funktionsnedsättningar vittnar till exempel ofta om att människor pratar med deras anhöriga eller assistenter snarare än direkt till dem själva. Detsamma gäller människor med begränsade språkkunskaper samt unga och gamla människor.

Ledare sätter tonen

Personer med ledande positioner så som chefer har extra ansvar och sätter ofta tonen för det interna klimatet. Genom sin maktposition är det också som extra allvarligt om de utsätter andra för kränkningar eller trakasserier.

Jämställhet är en fråga för alla

Att se jämställdhetsarbete som en “kvinnofråga” sänder både ut fel signaler om att inte även män drabbas av snäva könsroller och därmed har att vinna på att det ändras. Dessutom är det svårt eller omöjligt att skapa långsiktig förändring om inte alla är med på tåget. Kanske är en mer effektiv insats att starta manliga […]

Machokultur

Machokultur har exempelvis visat sig leda till riskbeteenden som sämre säkerhetstänk och en ovilja att bekänna sig osäker eller att man gjort fel. Dessutom kan det skapa otrygghet och ohälsa om det även innefattar en hård jargong och kränkande språkbruk. Alla tjänar på en arbetsplatskultur som präglas av ett främjande bemötande och professionalitet.

Bolla med flera

Fundera kring vilka kollegor du oftast bollar idéer med. Kanske kan du variera vilka du frågar för att få fler perspektiv?

Sociala aktiviteter

Fundera kring vilka sociala aktiviteter som anordnas via arbetsplatsen. Kan alla delta på lika villkor? Fundera kring saker som förekomsten av alkohol, vilka matalternativ som serveras, fysisk tillgänglighet, tidpunkt i relation till högtider eller helger, resor eller kostnader som kan hindra människor från att delta.

Förlåt och gå vidare

Om du av misstag eller omedvetet skapar en exkluderande eller kränkande situation, se till att tydligt be om ursäkt och ta ansvar, men tänk på att det inte är du som är offret. Undvik därför saker som “Jag brukar verkligen aldrig göra så här, jag lovar” “Nu mår jag jättedåligt…”