fbpx

I grupp

Machokultur

Machokultur har exempelvis visat sig leda till riskbeteenden som sämre säkerhetstänk och en ovilja att bekänna sig osäker eller att man gjort fel. Dessutom kan det skapa otrygghet och ohälsa om det även innefattar en hård jargong och kränkande språkbruk. Alla tjänar på en arbetsplatskultur som präglas av ett främjande bemötande och professionalitet.

Sociala aktiviteter

Fundera kring vilka sociala aktiviteter som anordnas via arbetsplatsen. Kan alla delta på lika villkor? Fundera kring saker som förekomsten av alkohol, vilka matalternativ som serveras, fysisk tillgänglighet, tidpunkt i relation till högtider eller helger, resor eller kostnader som kan hindra människor från att delta.

Allergivänlig arbetsmiljö

Säkerställ att er arbetsmiljö är allergivänlig genom att till exempel inte ha citrusfrukter, nötter eller pälsdjur på jobbet. Undvika inredning som samlar mycket damm och är svårstädad. Samt undvika starka dofter, parfymer och rökning på jobbet.

Kollegor med barn

Gör er arbetsplats fritids- och föräldravänlig genom att till exempel lägga möten mellan 9-15 om det är möjligt, filma interna möten så att det går att delta på distans eller se dem i efterhand, blanda afterwork med beforeworks (lyxiga frukostar att umgås kring) och undvik att kräva jobb utanför er ordinarie arbetstid.

Integrera jämlikhet

Arbetet för jämställdhet och jämlikhet behöver inte innebära nya aktiviteter. Det ger ofta bäst resultat om perspektiven istället inkluderas i ert vardagliga arbete. Hur kan vi exempelvis utforma våra medborgardialoger så att fler känner sig inbjudna och kan delta? Vad ska vi tänka på när vi planerar en ny aktivitetspark för att så många som […]

Spelregler på möten

Ta fram spelregler för era interna möten där ni bestämmer hur ni ska agera mot varandra så att det blir tydliga och bra möten för alla. Saker som kan vara bra att definiera är till exempel hur man tar ordet på era möten eller hur ni gör med mobiler/ datorer under möten.

Tillgänglig arbetsplats

Är arbetsplatsen tillgänglighetsanpassad? Se då till att den fortsätter vara det. Se till att det inte finns hinder i lokalen som gör arbetsplatsen otillgänglig genom att till exempel inte lämna väskor och lådor i vägen.

Fråga om pronomen

Anta inte andra människors pronomen och var konsekvent med att fråga alla, så att ingen känner sig utpekad på grund av deras könsuttryck. Om någons könsidentitet förvånar dig låt det stanna hos dig.

Jämna ut talutrymmet

Fundera över hur mycket plats olika kollegor tar på arbetsplatsen och i konversationer. Finns det någon som ofta avbryts? Se till att personen får tala till punkt. Upprepas ofta något som någon har sagt? Se till att koppla det tillbaka till personen, till exempel “som Fatima sa bör vi…”

Testa och utvärdera

Våga testa insatser för ökad jämlikhet och inkludering! Låt inte rädslan att göra fel skapa handlingsförlamning. Att göra något är bättre än att inte göra något. Testa och utvärdera sedan om det ni gjorde blev bra – blev det inte det får ni testa något annat!