Anlita oss

Vill du skapa inkludering i din verksamhet? Make Equal stöttar framgång och kvalitetsutveckling med ökad jämlikhet och inkludering för företag, offentlig sektor och andra organisationer.

Vi har 10 års erfarenhet av flexibla, framåtsyftande lösningar i framkant med vår metod Jämlikhetseffekten. Våra jämlikhetskonsulter har spetskunskaper inom jämlikhetsområdet som diskrimineringslagen, maskulinitetsnormer och normkreativ kommunikation.

Malin Averstad Ryd
Uppdragssamordnare
072 – 021 30 00

Våra tjänster

Make Equal erbjuder följande tjänster inom jämlikhetsområdet. Vi erbjuder dem separat eller som delar av skräddarsydda kombinationer för en inkluderande verksamhet.