Allt vi inte pratar om – fritid och idrott

Allt vi inte pratar om – fritid & idrott är ett projekt för att motverka machokultur, sexism och trakasserier inom fritids- och idrottssektorn. Vi vill möjliggöra förändring av normer och attityder och tror att rätt väg är att möta killar i deras egna rum och få dem att börja fundera över sin egna roll och vilket ansvar de har. För att få fritids- och idrottsverksamheter trygga och jämställda måste fler killar ta ansvar genom att säga ifrån vid dålig jargong och kränkningar och därigenom förändra kulturen. Det kommer i sin tur leda till att fler känner sig välkomna.

Projektet Allt vi inte pratar om – fritid och idrott finansieras av:

Svenska postkodstiftelsen