Allierad

I en värld där fler och fler organiserar sig i fascistiska och odemokratiska rörelser behövs en stark motkraft. I det treåriga Arvsfondsfinansierade projektet Allierad kommer vi ta fram metoder för den som vill alliera sig i någon annans kamp men inte vet hur. Vi tror att det finns många som inte själva utsätts för diskriminering som vill engagera sig för jämlikhet. Tillsammans med ett nätverk av aktivister och med våra samarbetsorganisationer kommer vi fokusera på att ta fram verktyg för detta. Allierad – för att din kamp är min kamp.

Kontakta oss.

Illustration av två knutna nävar inuti ett lila hjärta. bakgrundsfärgen är turkos.