15 000 kronor till nätverk för feministiskt ledarskap

3 maj 2016

Matilda Köpcke och Hedda Tingskog från Stockholm är två av de många unga som tog chansen att förverkliga sitt projekt för ett mer jämställt samhälle. Nu tilldelas de 15 000 kronor och en handplockad mentor av Make Equal Projects för deras projekt som ska resultera i ett nätverk för feministiskt ledarskap.

Projektet som går under namnet Nätverk: Feministiskt ledarskap, syftar till att skapa ett forum där ungdomar kan ifrågasätta maktsystemen, kontrollen och hierarkibildningen som traditionellt ledarskap och organisering innebär. Projektet ska också utmynna i en metodbok för feministiskt ledarskap.
Det behövs ett forum för oss feminister att få ifrågasätta och omdefiniera den patriarkala organiseringen. Det feministiska ledarskapet behövs i alla sammanhang, inte bara i uttalat feministiska verksamheter, säger Hedda Tingskog, projektledare.
Tanken med projektet är att möjliggöra för ungdomar att lära av varandra, själva sätta agendan och få en frizon att tänka nytt.
Det är onödigt att uppfinna hjulet gång på gång, men för feministiskt ledarskap och feministisk organisering finns inget ”hjul”. Men, det behövs och eftersom det är tungt och ensamt måste vi ha ett forum där vi kan utbyta erfarenheter, bolla taktik och samla kraft, säger Matilda Köpcke, projektledare.
Make Equal Projects är ett projekt som är till för att unga som brinner för jämställdhet ska få möjlighet att genomföra sina idéer och vara med i förändringen mot ett jämlikt och jämställt samhälle. Projektet drivs av Make Equal och finansieras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor, MUCF.