100 000 kronor till ungas jämställdhetsidéer

9 maj 2014

Pressmeddelande 2014-05-09 Fram till den 19 mars fick unga mellan 13-25 år skicka in idéer för olika jämställdhetsprojekt till organisationen Crossing Boarders. Ett 50-tal projekt skickades in. Utifrån dessa valdes 21 stycken ut av en jury som svenska folket sedan fick chansen att rösta på. I dag kan vi presentera resultatet. Make equal (gör jämställt) är en satsning för unga som brinner för jämställdhet. Unga mellan 13 och 25 år har fått skicka in idéer för jämställdhetsprojekt som de skulle vilja genomföra. De idéer som sedan har fått flest röster efter en omröstning får nu dela på 100 000 kronor för att kunna förverkliga och genomföra sina projekt. Dessutom handplockas en mentor som vägleder och stöttar i genomförandet. Under en månad fick svenska folket rösta på sina favoritprojekt och sammanlagt röstade över 8 000 personer. De tre projekten som kammade hem flest röster är ”För alla kvinnors rätt till abort”, ”#Femserier 2.0” och ”Om patriarkatet”. De resterande fem bidragen som kommer att få stöd ifrån Make Equal är ”Bok utan kön”, ”SvartKvinna”, ”Feminight” och ”Hurgörman.nu”. Tack vare att Advokatbyrån Stina Zakrisson beslutade att sponsra Make Equal får även projektet som kom på åttånde plats, ”True faces of sexual violence”, ekonomist stöd. – Jag ser från första parkett hur fördomarna om ”en riktig våldtäktsman” respektive ”det perfekta brottsoffret” påverkar brottsdrabbades möjligheter att få upprättelse. Jag är glad och tacksam över att det finns människor som engagerar sig och driver frågor om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Det är viktigt att förstå att det sexuella våldet inte handlar om enstaka machokillar eller om kulturkrockar, lika lite som det handlar om slampaktiga tjejer. Att byrån har fått möjlighet att stödja ett så pass viktigt projekt som ”True faces of sexual violence” känns fantastiskt bra, säger Stina Zakrisson. Förutom ekonomiskt stöd får samtliga projekt en mentor som matchar projektens behov. – Ett personligt stöd är minst lika viktigt som det ekonomiska, därför får samtliga projekt i Make Equal en mentor. En person som har expertkompetens, kan stötta med projektledning eller kanske hjälpa till att finna annan extern finansiering, säger Ida Östensson, grundare av Crossing Boarders. Trots att mentorskapet lyfts fram fortsätter Ida Östensson berätta att de söker fler sponsorer så att samtliga projekt kan få ekonomiskt stöd. – De projekt som valts ut till omröstning är genomförbara och vi vet att det finns företag, organisationer och privatpersoner som vill göra något för samhället, för barn och unga och för jämställdheten. Nu har de chansen, avslutar Ida och ler. Kontakt Ida Östensson Grundare Crossing Boarders 070 544 07 98, www.crossingboarders.se De 13 projekt som fortfarande är i behov av finansiering är följande; Kvinnor som gått sin egen väg. en bok om mod, motgångar och helt vanliga liv. En samling intervjuer, bilder och berättelser om unga tjejer från vår samtid som vill eller har förändrat något. Rätten att förändra. effekterna av feministiskt självförsvar. En dokumentärfilm baserad på unga tjejer och om de positiva effekterna av feministiskt självförsvar. A legend you. Workshops för unga där deltagarna med hjälp av kraftfulla och kreativa verktyg får utforska hinder, nya roller och lösningar med handledning. No! Voice. Ett projekt som vill lyfta fram kvinnors rättigheter där fokus ligger på kvinnor i Mellanöstern och Afrika, där de möter utmaningar varje dag. Hip Hopfull. Ett projekt av två asylsökande killar och två svenskfödda tjejer som väver tillsammans sina olika verkligheter och hur det är att vara ung i Sverige i dag i en hiphoplåt. De Rien Julien. I en dokumentärserie ska synen på jämställdhet undersökas och dumpa de könsbundna strukturerna. Normsnack. Ett projekt där man genom samtalsgrupper ska diskutera olika normer redan i grundskolan. Genom Normsnack vill projektet motverka diskriminering som ofta förekommer i skolan. XXIYZM. En grupp som gör elektronisk musik med politisk inriktning. Syftet är att få ut en annan sort musik och känsla genom att leka med den skeva verkligheten. Sexualbrottsoffers rättigheter. En hemsida med visionen att nå ut och informera sexualbrottsoffer om deras rättigheter och visa att stöd finns genom diskussionsforum och relevanta kontakter. Man är man. Ett projekt av Korridorsteatern där mansrollen och mannen som norm utforskas på ett underhållande sätt i form av en musikteaterföreställning. Femnet. Ett forum för framförallt tjejer inom spelkulturen, lajv och rollspel där tjejer får ta plats på egna villkor och inte utifrån en manlig värld som norm. Normkritisk barnbok och film. Ett projekt som drivs av Midgårds tjejgrupp med mål att motverka ohälsosamma maktstrukturer i samhället. Detta genom en bok och en kortfilm riktat till barn i 6-årsåldern. MENSEN. Forum för menstruation. Ett projekt med mål att förändra den negativa synen på mens och istället skapa samtal kring den. Målet är att delta på Nordisk Forum och där ha en monter och sprida budskapet att s(v)ätta mens på agendan. Läs mer om projekten på makeequal.se Make Equal görs med stöd av Myndigheten för ungdoms – och civilsamhällesfrågor. makeequal_bild